Kodėl Lukas evangelistas užrašė, kad Ona turėjo 84 metus?

Posted by in apmąstymas

Nežinoma, kiek laiko Ona laukė Dievo pažado išpildymo, gal visą gyvenimą – ištvėrmingai! Taip pat nežinoma ar aplamai atpažino Mažame Kūdikyje Jėzuje pažadėtą Mesiją. Tačiau laukė besimelsdama ir pasninkaudama. Dievas žada visokiausių dalykų, kviečia į bendrą, pilną nuotaikų gyvenimą. Išpildo savo pažadus … iš kart. Tik kartais reikia palaukti, kol tas Įpatingas Vaikas … užaugs.

Apmąstymo gaires paruošė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/abc/abc_kaledos_6d.html