Jėzaus kilmė

Posted by in apmąstymas

Šiandien skaitydami Evangeliją surandame Jėzaus kilmės knygą, kurioje aprašyti yra Mesijo bočiai. Taigi, Jėzus tai ne tik tikras Dievas, bet ir tikras žmogus su savo gimine ir istorija. Tarp mūsų Išganytojo prosenelių buvo patriarchas Abraomas, Izraelio tautos įkūrėjas ir tikėjimo pavyzdys, karalius Dovydas nugalėjęs Izraelio priešus bei ištremti, kurie pasitikėdami Dievu, buvo sugrįžę į tėvynę. Jei tokia ištverminga ir ištikima yra Kristaus giminė, tai ir Jo sukurta Bažnyčia nesugrius, nei jokie priešai neužkariaus mūsų sielų, o mums nusidėjus kelias į dangiškąją tėvynę atidarys Dievo gailestingumas.