Palyginimas apie 10 miegančių mergaičių

Posted by in apmąstymas

Visos užmigo. Tarp jų skirtumas yra ne šitame, kad vienos užmigo, o kitos ne ir naktimis daro įvairiausių nestandartinių dalykų. Skirtumas yra tame, kad vienos pasiruošė, o kitos ne. Verta paklausti, kodėl jos nepasiruošė vestuvėms, susitikimui su jaunikiu? Ar tai joms nerūpėjo?
Kam aš dabar ruošiuosi, kokiam darbui, kas atima man ramų miegą ir siurbia jėgas? Ar sąraše šių įvykių, kuriem ruošiuosi, yra susitikimas su Dievu? Bet koks: malda, Eucharistija, lectio divina, Kristaus gimimas…
Jei nesiruošiu, ar tai ne ženklas, kad man nerūpi?

Apmąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.