Nuolaidūs ir paklusnūs

Posted by in apmąstymas

Nors Viešpats Jėzus vienareikšmiškai pasmerkia fariziejų ir Rašto aiškintojų elgesį, savo mokiniams ir miniai įsako: „visa, ką jie liepia,darykite ir laikykitės“. Taigi, jų žodžių įgyvendinimas yra naudingas klausytojams, bet fariziejus ir Rašto aiškintojus laukia didesnė bausmė dėl piknaudžiauvimo Dievo jiems suteiktos valdžios.
Verta atsiminti, kad puikybė tyliai ir gudriai įsibrauna į kiekvieno širdį. Todėl kiekvienam reikia uoliai budėti, kad neleistų jai vietos savo širdyje.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.