Tris dienos

Posted by in apmąstymas

Tiek reikia, ne kad Dievas parodytų savo dieviškumą, šventumą ir visagalę, bet, kad žmogus pajėgtų atpažintį Viešpaties išganymą. Pirmą dieną matome Dievą mirštantį vietoje mus už mūsų nuodėmes, antrą dieną suprantame, jog Dievas atleidžia kiekvieną mūsų nuodėmę, o trečią dieną apreiškia, kad Jis yra gyvas ir mus kviečia į gyvenimo pilnatvę. Atmerk savo akis.