3sakiniai

Ne-įprasta draugystė

Posted by in apmąstymas

Šiandieninė liturgija rodo šv. Juozapą, kurį palygina su Dovydu, Dievo draugu, ir Abraomu, pasitikėjimo pavyzdžiu. Juozapas yra vienas iš svarbiausių žmonių pasaulio istorijoje. Tačiau ne dėl padrytų neįprastų dalykų, bet dėl, to, kad įprastose gyvenimo situacijose pasitikėjo Dievu ir puoselejo artimą draugystę. Jėzus tokią draugystė siūlo kiekvienam, irgi tau. Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.  

Atsivertimas per jėga – nevaisingas

Posted by in apmąstymas

Neseniai matėme, jog Jėzus išvaro iš šventyklos žmonės. Laukan. Šiandien kalba apie tai, jog išmestas laukan yra šio pasaulio kunigaikštis. Jėzus kalba irgi, jog tik iškeltas pritrauks prie savęs, tai yra Jam būnant ant kryžiaus. Krikščionybė tai ne terrorizmas, kuris jėga istūmtų ką nors į Bažnyčią. Krikščionybė tai leidimas meilei patraukti mane prie Jėzaus, atiduodančio gyvenimą už mane. Ir būti už tai dėkingam. Priėmimas meilės yra lyg grūdas. Kai užsidarys viskam, liks vienas. Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Gal taip arba kitaip…

Posted by in apmąstymas

arba dar kitaip. Panašiai svyruoja mūsų tikėjimas neleisdamas suprasti ir priimti, kad Dievas ateina išgelbėti, o ne pasmerkti. Kam dar puldinėti Dievą, jei Jisai nori tik mūsų gerovės? Izraeliečiai taip pat negalėjo šito suprasti, o gal net negalėjo. Tokia pati yra ir mūsų problema. Su pagalba ateina kasdienybė sufleruodama, jog gaila laiko ieškoti atsakymo moksle ir racijonaliame mąstyme, nes tikėjimas tai malonė. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Ar iš tikrųjų pažįstu Jėzų?

Posted by in apmąstymas

Dažnai manome, jog žmogus yra toks ar kitos, nes taip ar kitaip atrodo. Vertiname pagal šitą, ką matome, ką kiti pasako, nesistengdami net pažiūrėti į vidų. Panašiai įkišame Dievą į savo tikslų ir troškimų remėlius, kad būtų atitinkamas mūsų norams, o mes galėtume Jam vadovauti lyg marionetei. Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.

Viešpaties rūpestis

Posted by in apmąstymas

Kartais sunku patikėti, jog Dievas yra labai arti ir rūpestingai ugdo, saugo, gydo ir pralinksmina. Tačiau užtenka trumpai susimąstyti ir apsidairyti, kad suvoktume, jog kiekvienas žmogus, kiekviena gyvybė, kiekvienas įvykis liudija apie Dievą esantį ir veikiantį mūsų tarpe. Tas pastovus džiaugsmo šauksmas aidi per visą pasaulį. Nors yra labai garsus, reikia širdies tylos, kad galėtume jį išgirsti.  

Meilė didesnė už meilę

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas, norėdamas padėti suprasti kokia didelė yra Jo meilė tau, palygina ją su motinos ir jos mažo vaiko ryšiu. Ar gali motina užmiršti savo kūdikį? Deja taip, todėl Dievas kviečia tave sustiprinti savo tikėjimą ir visą viltį sudėti Jame, nes Jo meilė yra daug didesnė už šitą, kurią žinai iš patirties, didesnė už tą, kurią gali sau įsivaizduoti. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Per mažai malonės

Posted by in apmąstymas

Vienintelė, kas apriboja Viešpaties Dievo malonės veikimą, tai mūsų tikėjimo stoka. Mūsų Viešpatį niekas negali pralenkti „dosmumo varžybose“. Mūsų abejonės, baimės, skrupulai, tikėjimo žvilgsnio stoka gali mus pastumti į beviltišką padėti, į mąstymą, kad nieko nebeįmanoma padryti, pvz. praėjus 38 metams sunku dar laukti stebuklo ir tikėtis, kad tekančio iš šventyklos vandens visiems užteks. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Nėra to blogio, iš ko nebūtų gerio.

Posted by in apmąstymas

Kai Persai perimdavo valdžią Babilijone, niekas netikėjosi nieko gero? Tačiau, būtent Kirus, naujas Persų karalius, leido izraeliečiams grįšti į Jeruzalę. Kai Jėzaus priešininkai organizavo sąmokslą prieš Jį norėdami jš eliminuoti, niekas netikėjosi nieko gero. Tačiau, būtent Jo mirtis atnešė mums išganimą. Dievui iš rankų nepabėgs ne viena, net mažiausia, istorijos detalė. Dievas davė mums savo Šūnų, nes labiausiai Jį domima mūsų amžinasis gyvenimas. Taigi, viską, ką patyriame, reikia vertinti iš Dievo perspektivos. Amąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.

Vakar apie septinta valanda

Posted by in apmąstymas

Ką vakar apie 7 valanda darai? Jėzus tada išgydė, šsprendė problemą, pašalino sunkumus, liūdesį pakeitė džiaugsmu, padarė stebuklą! Tačiau nesijaudink, nieko nepražiopsojai, ką Jėzus norėtų padaryti dėl tavęs. Ar tai būtų šiandien septintą valandą, ar aštuntą, ar devintą…visada! Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Fariziejus ir muitininkas

Posted by in apmąstymas

tikėjo į tą patį Dievą, bet skirtingais būdais kreipdavosi į Jį. Ir tas būdas priklausė tikriausiai nuo įvarių dalykų: auklėjimo, charakterio, išlavinimo, asmenybės konstrukcijos ir, svarbiausia, nuo patirties. Dievas visadaleidžia pažinti save, kaip Tą, kuris myli. Vieną myli dėl jo silpnybių ir nuodėmių, o kitą dėl jo pasisiekimų (sic!). Sekantį sykį skaitau šitą fragmentą susimąstės, į kurį iš šiuodu parsonažų esu panašesnis 😉 Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.