3sakiniai

Būti ištikimas

Posted by in apmąstymas

Ar didelis, ar mažas, ar vidutiniškas tikėjimas į Kristų visada yra bandomas. Svarbu, kad ištvertume šitame tikėjime nepaisant priešiškumų. Man padėda įsitikinimas, jog Viešpats Dievas palaiko mus mūsų sunkuose išbandymuose. O kad tik nepasiduotume ir netaptume kaip Erodas-išdavykas. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Druskos išbandymas

Posted by in apmąstymas

Skaičiančiam šios dienos Evangeliją gali kilti klausimas: Ar Nazareto gyventojai galėjo žinoti, jog Tas, kuris jiems kalba yra tikras pranašas? Viešpats Jėzus tik ant kryžiaus įrodė savo mokslo tikrumą, ten, kur atidavė savo gyvybę vardan savo skelbtų žodžių. Jėzaus mokinių tikrumą liudija gabumas paaukoti savo gyvenimą (laiko, poilsio, kitų nuomones ir t.t.) bei būvimas lyg druska, kuri ištirpsta, kad suteiktų skonio. Apmąstyma parašė br. Piotr OFM Conv.

Trupinėlis

Posted by in apmąstymas

Šv. Pranciškus Asyžietis patyręs didelę Dievo malonę ir Marijos globą Angelų Karalienės koplyčioje pavadino tą vietą „portiuncula“ – „Trupinėlis“, žinoma dangaus. Šitoje vietoje Serefiškasis Tėvas suprato savo pašaukimo esmę – visiems žmonėms skelbti kaip apaštalai Gerąją Naujeną apie nemylimą Meilę. Ten savo šaltinį ir pradžią turi trys pranciškoniški Ordinai: mažesniųjų brolių Ordinas (savo trijose atšakose – reformos broliai, konventualai ir kapucinai), Šv. Klaros Ordinas ir Pranciškonų pasauliečių Ordinas.  Ten, kiekvienas atvykstantis gali pelnyti visuotinių atlaidų malonę Pranciškaus išprašytą  pas popiežių. Šie atlaidai buvo vadinami neturtingų atlaidais, nes tik turtingi galėjo…read more

MasterChef – kaip paruošti pietus visai kariuomenei?

Posted by in apmąstymas

Kaip paruošti pietus visai miniai žmonių? Dar dykumoje? Receptas labai paprastas: užtenka paimti 5 duonos kepaliukus ir 2 žuvis, o paskui viską išdalinti. Tai viskas. Tai yra Jėzaus receptas, visą šitą reikalą taip mato pranašas Eliziejus. Įtarinėju, kad visi turime mažą problemą įtikėti, jog iš nieko įmanoma padaryti didelius darbus. „Galiu perbėgti 100 metrų, bet svajoju apie maratoną. Kaip tai padaryti?“. „Gali išspausti 32 kilogramus sporto klube, bet svajoju apie 180 kg. Nuo ko pradėti?“. „Kalbu vien savo gimtąja kalba, o svajoju žinoti bent 12 užsienių kalbų? Kaip tai padaryti?…read more

Ne greitas, bet teisingas

Posted by in apmąstymas

Ateis Viešpaties Dievo nustatyta akimirka, kai kiekvienas turės atsakyti už visus savo neteisingus darbus. Apart šito, jau dabar kenčiame dėl priimtų savo blogių sprendimų pasekmių.  Todėl labai stebina Dievo kantrybė! Manau, kad Jis, papraščiausiai, laukia mano atsivertimo. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Smėlio skulturos

Posted by in apmąstymas

Šiandieninė Evangelija pasakoja apie sėjėją, kuris išeina į laukus sėti grūdų į žemę. Šių laukų žemė tai kiekvienas iš mūsų, nes dėl gimtosios nuodemės praradome artimą ryšį su Sukūrėju, o mūsų egzistavimas tai vien suformuotas smėlis (Pr 3,19). Panašiai atrodo pliažio smėlio skulptūros, kurios, net gražiausios, yra tik smėliu. Dievas nenorėdamas, kad taip atrodytų žmogaus likimas, atsiuntė Sėjėją – savo viengimį Sunų Jėzų Kristų. Jisai kiekvienam mūsų atnešė ir mumyse pasėje gerą grūdą – duodantį amžinąjį gyvenimą Dievo Žodį. Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv.

Eik į bažnyčią

Posted by in apmąstymas

Kiek kartų pavydėjau svajodamas, kad ir aš turėčiu proga susitikti su Jėzumi, pamatyti Jo padarytus stebuklus, išgydytus žmones, valgyti Jo padaugintą duoną, dalyvauti Paskutinėje Vakarenienė…Kiek paprastesnis būtų gyvenimas! Koks paprastas tikėjimas! Ak, žmogiškas naivumas! Virš du tūkstančius metus Bažnyčia tyrinėja tiesą apie Dievą, skelba ją, gynė, o aš norėčiau tik Jį greitai pamatyti. Geriau pasitikslink kelinta valanda kunigas aukos šiandien mišias artimiausioje bažnyčioje ir išsiruošk jose dalyvauti. Tikrai pamatysi. Aš planuoju labai įdėmiai žiūrėti. Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.

Abejonė

Posted by in apmąstymas

Abejonės yra kaip virusai – nevisada juos matome, bet jie gali mus užpulti kiekvieną akimirką. Kaip nuo jų apsisaugoti? Tik tikėjimu, tai reiškia įsitikinimu, prisiminimu, tvirtumu, besijungdami su Jėzaus kančia ir patirtimi. Jame busime sustiprinti, o Jo garbė ir jėga apsireikš mūsų gyvenime. Apmąstmą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.  

Esame Jo šeima!

Posted by in apmąstymas

Jėzus savo žodžiais nepažemino Motinos nei neatsisakė giminės, bet mus pakelė iki savo artimųjų ir šeimos narių būrio garbės. Plačiai ištiesęs savo rankas pripažinojo, jog paklusnūs ir uolūs Dievo valios vykdytojai suranda Jo Širdyje laimę, ramybę ir pilnatvę. Saugokimės, kad nustoję vygdyti Dangiškojo Tėvo valios, ne iškrįstume iš šio tikrojo džiaugsmo ir šventumo šaltinio.

Kaip surinkti išsibėgusias mintis?

Posted by in apmąstymas

Bažnyčios tėvai, pvz. šv. Ambroziejus, tai į kairę tai į dešinę pusę bėgančiose avyse matė mūsų mintis, o budinčiame piemeny – mūsų protą, kuris turi prižiūrėti avių bandą (mintis), kad neeitų kur nereikia, neėstų blogios žolės, neapsinuodintų ir t.t. O kur bėgioja tavo mintys? Kur jos lenda? Ar jas pagauni? Jei vienos mintys bėga į vieną pusę, o kitos į kitą, tai yra tik vienintelis būdas neprarasti kontrolės – prašyti Jėzaus pagalbos. Padėjo apaštalams pailsėti – padės ir mums. Pats prižiūrės mūsų mintis, o mums leis pasnausti. Apmąstymą parašė t….read more