3sakiniai

Abejonė

Posted by in apmąstymas

Abejonės yra kaip virusai – nevisada juos matome, bet jie gali mus užpulti kiekvieną akimirką. Kaip nuo jų apsisaugoti? Tik tikėjimu, tai reiškia įsitikinimu, prisiminimu, tvirtumu, besijungdami su Jėzaus kančia ir patirtimi. Jame busime sustiprinti, o Jo garbė ir jėga apsireikš mūsų gyvenime. Apmąstmą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.  

Esame Jo šeima!

Posted by in apmąstymas

Jėzus savo žodžiais nepažemino Motinos nei neatsisakė giminės, bet mus pakelė iki savo artimųjų ir šeimos narių būrio garbės. Plačiai ištiesęs savo rankas pripažinojo, jog paklusnūs ir uolūs Dievo valios vykdytojai suranda Jo Širdyje laimę, ramybę ir pilnatvę. Saugokimės, kad nustoję vygdyti Dangiškojo Tėvo valios, ne iškrįstume iš šio tikrojo džiaugsmo ir šventumo šaltinio.

Kaip surinkti išsibėgusias mintis?

Posted by in apmąstymas

Bažnyčios tėvai, pvz. šv. Ambroziejus, tai į kairę tai į dešinę pusę bėgančiose avyse matė mūsų mintis, o budinčiame piemeny – mūsų protą, kuris turi prižiūrėti avių bandą (mintis), kad neeitų kur nereikia, neėstų blogios žolės, neapsinuodintų ir t.t. O kur bėgioja tavo mintys? Kur jos lenda? Ar jas pagauni? Jei vienos mintys bėga į vieną pusę, o kitos į kitą, tai yra tik vienintelis būdas neprarasti kontrolės – prašyti Jėzaus pagalbos. Padėjo apaštalams pailsėti – padės ir mums. Pats prižiūrės mūsų mintis, o mums leis pasnausti. Apmąstymą parašė t….read more

Garbingioji Šeimos Karalienė

Posted by in apmąstymas

Marija per kalnus skubėjo pas besilaukiančią giminaitę Elzbietą su pagalba. Visiškai nežiūrėjo savo garbės ir fakto, jog pati tapo Dievo Motina, viso pasaulio Išganytojo Gimdytoja. O gal tame yra garbė, kai žmogus tarnauja, nesusikaupia vien ant savęs, pamiršta save, o išaukština kitus? Nuo amžių tai suprato Žemiačiai giedodami „Kalnų“ giesmės žodžius: Kas tik Tave čia maldavo, išmeldė malonių Tavo. Išgelbėjai Tu visados kiekvieną, spaudžiamą bėdos.

Naudingas

Posted by in apmąstymas

Babelio karalius Nebukadnecaras suėmė ir ištremė į savo kraštą tuos, kurie buvo įtakingi, svarbūs visuomenejė ir naudingi kurti jo karalystės gerovę. Panašiai Viešpats pašaukia žmones, kurie padės Jam kurti tvirta, lyg namas ant uolos pastatytas, Dievo Karalystę. Verta susimąstyti, ar esu naudingas Viešpaties akyse, kad pasiimtų manę ir nepaliktų velnio valdytoje ir nuodėmių sudegtoje ir išniokotoje žemejė? Apmąstymo gairės – br. Piotr Pliszka OFM Conv.

Galingas įrodymas

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas turi pilnas teises ir pagrįstus argumentus išnaikinti savo tautą dėl jos nepaklusnumo ir pastovus susipriešinimus (suprantama, kad savo tauta tai taip pat ir aš ir tu). Vis dėl to, Dievas turintis dangišką kantrybę duoda mums galimybę atsiversti, o net įpila į mūsų širdis troškimą artintis prie Jo. Taigi, pats faktas, jog dar gyvename yra galingas įrodymas nesibaigiančios Dievo meilės kiekvienam mūsų. Apmąstyma parašė br. Patefonas OFM Conv.

Neplanuotas planų pasikeitimas

Posted by in apmąstymas

Atrodo visiškai logiška, kad tikintis žmogus (bent taip apie save galvojantis) meldžiasi. Bet kada ir kiek privalo; ar visada, kiekvienoje situacijoje? O gal mūsų tikėjimą apibrėžia mūsų elgesys, kai susiduriame su pavojumi ar sunkumais, kai staigiai pasikeičia planai? Ar tada nepasiduodame pykčiui, gailesčiui, kaltinimams, panikai? Kaip Hiskijas turėtume paimti neramumo priežastį ir nunešti ją pas Viešpatį ir su Juo pirma apie tai paklabėti. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Kantrybė

Posted by in apmąstymas

Trys metai apgulos, diena po dienos. O mes dažniausiai norėtų be vargo, be kasdieninės kovos, kuo greičiau nugalėti savo silpnybes, įžeidimus, senus randus ir pagundas. Šiandien sustok į dvikovą, nes ši dienai užtenko jos vargų. Ir ramiai ir ištikimai atsilaikyk, net per ilgus metus. Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Kokia yra tavo misija?

Posted by in apmąstymas

Jono Krikštytojo misija buvo apibrešta dar jam negimus. Arkangelas perdavė Zacharijui ir vaiko vardą ir pareigų sąrašą. Suaugęs Jonas tikslai žinojo, ką jam privaaloma daryti ir ko nereikia, kas jis yra ir ko nėra. O kokia yra tavo misiją? Koks yra gerumas, grožis, atradimas, kurį galėsi tik tu ir niekas kitas padovanoti pasauliui? Ar jau žinai? Tai atsikelk ir pridėk savo plytą statydamas pasaulio gerovę, kuriant Dievo Karalystę. Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Saugumo būtinybė

Posted by in apmąstymas

Kai gyvenimas pasirodo netvirtas, naturaliai ieškome apsaugos ir taupome grašų juodai valandai. Panašiai, alpinistas kalnuose naudoja bent siplniausią apsidraudimą, kuris duoda šiokią tokią saugumo jausmą. Saugumo būtinybė tai naturalus žmoniškas dalykas, tačiau parodo, kaip sunku pasitikėti Dievu. Kartais atrodo, kad lengviau pasitikėti sintetiškos siulos gabalu arba sukauptais finansais negu leisti Dievo meilei apglėbti mums. Juk Jis jau atidavę už mus savo gyvybę. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.