Kas duos daugiau?

Posted by in apmąstymas

Jėzus tai daugiau negu Saliamonas ir daugiau negu Jona. Daugiau negu žmogiška išmintis, daugiau negu kažkas, kas tiksliai ir tiesogiai kalba apie Dievą ir Jo valią. Jėzus yra ne tik viskas, ko tau trūksta, ko tau reikia. Jisai yra be galo daugiau!