Ką Jėzus galvoja apie tavo pralaimėjimus, silpnybes, baimes ir paranojas?

Posted by in apmąstymas

Pirmiausia, tai ne kliūtys. Jokios. Šiandien skaitome Pauliaus žodžius: „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi“. Vienas iš bruožų mūsų laisvės – galimybė atsistoti prieš Kristų be jokių kaukių, be makiažo, be apsimetimų.
Pagalvojau, kad laisvė tai kilmingas žodis, todėl apie jį kalbėti tinka garbingiems žmonėms. Atiduodu balsą kun. Tischneriui. Štai gražūs jo žodžiai apie laisvę:
„Tik laisvas žmogus gali kalbėti su Dievu, nes žmogus, kuris yra vergas, iš tikrųjų, nėra savimi – jis yra tokiu, kokiu kiti liepia jam būti: jo valdžia, jo neramumai, jo baimės. Toks žmogus tai tas, kuris dar iki galo nėra gimęs. Žmogus nelaisvas, prispaustas įvariausių baimių, nėra dar savimi.
Taigi, kalbėkime su Dievu tokie, kokie esame. Tegu neramumai, baimės, silpnybės ar paranojos mūsų nevaržo. Amen.