Kiek dar „Jėzų“ turiu suvalgyti?

Posted by in apmąstymas

Evangelijoje šiandien skaitome apie stebuklingą duonos padauginimą – Jėzus pagailėjęs minijos vos septyniais duonos kepelais ir kelomis žuvelėmis pamaitino tūkstančius žmonių. Kristus duoda save Komunijoje pagailėjęs mano menkumo, bejėgiškumo kovoje su pagundomis, nuodėmių sužalotos sielos, netvirtumo gerume. Kiek jau kartų Jėzus pamaitino mane savimi, o aš dar nesu šventas? Kiek dar kartų Jėzus pagailėjęs manęs turi ateiti, kad mane sustiprintų? JIS neskaičiuoja; JIS mane myli!

Dievo žodžio liturgija http://www.lcn.lt/dls/kv/abc_01adv_3.html