Įgyvendinti Dievo valią – drąsos viršūnė

Posted by in apmąstymas

Juozapas turėjo savo planus ir ketinimus, Marijos ir jo bendro gyvenimo projektams, tačiau žinia, jog Marija laukiasi viską sugriovė. Dėl meilės Marijai, savo žmonai, nereikalavo bausmės; norėjo tik ją palikti. Į tą painią situaciją įžengia Dievas ir pamoko priimti tą, kas yra nesuvokiama, nesuprantama, priimti JO planus, ketimus, projektus. Amžinojo Viešpaties mintys viršija mūsų, žmonių mintis (plg Iz 55,  9). Ir Juozapas išdrįso palikti savo kelius ir įgyvendinti Dievo jam duotą pašaukimą.

Šv. Juozapai, išprašyk man drąsos, pasakyti „teesie TAVO valia“.

Dievo žodžio liturgiją: http://www.lcn.lt/dls/kv/kv_1218.html