Kai Viešpats ateis

Posted by in apmąstymas

Pranašas Malachijas sako, kad tik tada, kai ateis Dievas į savo šventyklą, mano auka patiks Dievui. Tai reiškia, jog vietoj visokiausių gražių darbų darytų dėl Dievo, geriau padaryti tai, ko Jis nori iš manęs. Marija ir Juozapas paaukojo neturtingųjų auką, o kadangi ji buvo sujungta su Jėzumi, todėl turi didesnę vertę Tėvo akyse.