Ar galima paliesti Dievą?

Posted by in apmąstymas

Daug žmonių spaudė Jėzų, bet tik serganti moteris buvo išgydyta, ir žmonės atvedė daug ligonių, o Jėzus prikėlė tik Jajiro dukrą. Ar Jėzus pasirenka tik kai kuriuos, ar jie yra išskirtiniai? Ir moteris, ir Jajiras pilnai ir tobulai pasitikėdami Dievu, savo tikėjimu palietė Jėzaus gailestingą širdį ir plačiai atvėrė savąsias, leisdami Dievui paliesti juos gydynčia ir atgaivinančia malone.