Gydytojas

Posted by in apmąstymas

Jėzus šaukia ir priima žmones, kurie serga ar dvasios ar kūno ligomis, ar yra seniai susirgę, ar visuomenės nepriimami. Jam nėra skirtumo, nes pas visus atėjo. Jėzus, net tiems, kurie nenori Jo pagalbos, yra pasiruošęs padėti – bet jie laiko save sveikais, stipriais, netiki dievišku gydančiu gailestingumu. Kaip man parodyti savo pasitikėjimą, kaip užsiregistuoti pas gydytoją nuo visko? Gavėnios metu esame pakviesti į ypatingą atgailą, susilaikymą, pasiryžimus, kad pagaliau išgirstume savo vardą ir kvietimą „Sek paskui mane”.