Šventas tobulumas

Posted by in apmąstymas

Šiandien perskaitęs Dievo žodį prisiminiau vieno peoto eiles apie tobulumą: „Būtent tada išsirinko tave kažkas aukštesnis negu tu pats, kas sukūrė pasaulį taip gerą, kad netobulą ir tave taip netobulą, kad gerą…“

Paradoksalus tobulumas tai nieko neįprasto. Viešpats Dievas nereikalauja iš mūsų kažkokių stebuklų. Laukia vien ištikimybės Jo žodžiui ir gyvenimo Evangelija. Nieko daugiau. Tai mes, kaip fariziejai, kartais persistengiame ir standartus keliame taip aukštai, jog atrodo neįmanoma jų pasiekti. Tada tobulumas yra taip toli ir šventas, kad neįmanomas.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.