Ir karalius gali būti šventas

Posted by in apmąstymas

Ką man reiškia Jėzaus kvietimas, kad pasilikčiau Jo meilėje? Tai tikras ir pilnas džiaugsmas, jog Jo pažadai, net seniai duoti, dar galioja. Tai su įsitikinimu kiekvieną sekundėlę ir kiekvienoje vietoje išpažintas tikėjimas, jog Jis yra šalia. Tai ramybės, be baimės žvilgsnis į ateitį.
Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, ar dalyvaudamas šv. Mišiose, ar kasdieniniuose reikaluose, visada pasilikdavo Jėzaus meilėje. Todėl tapo šventuoju, kuris žvelgė į pasaulį Dievo akimis. Karaliuje matė išmintingą valdovą, vargšuose, tuos kuriuos reikia pašelpti, piliečiuose tuos, kuriuos reikia ginti, dvasininke – visiškai Dievui pašvestą žmogų.