O ne žmoguje

Posted by in apmąstymas

Kai Viešpats Dievas duoda pažadą Abraomui, jog taps protėviu daugybei tautų, taip įvyksta. Kai Jėzus taria žydams, jog jie yra melagiai, sako tiesą. Tiesos apie save ieškok Dievo Žodyje, o ne žmoguje.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.