Kaip Dievas

Posted by in apmąstymas

Dievo žodis netobulą, nuodėmingą, nepastovų, išduodantį, nesilaikantį net sau duoto žodžio žmogų pakeičia į tobulą, šventą, ištikimą, ištesiantį pažadus Dievo vaiką. Žmogus tampa Dievu! Nesikeičia jo prigimtis, netampa visagaliu ar amžinuoju, bet pradeda žiūrėti kaip Dievas, mąstyti kaip Dievas, mylėti kaip Dievas, aukotis kaip Dievas, nesavanaudiškai tarnauti kaip Dievas.