Širdies ramybė

Posted by in apmąstymas

Apaštalas Paulius liudijo apie Jėzų net pavojaus akimirką. Kai kuriuos atbaidytų mirties bausmė,  tačiau Paulius išvengęs jos dar atkakliau skelbė Evangeliją.

Drąsiai, tartum avis tarp vilkų, gali stoti tik tas, kurio širdyje yra „ne šio pasaulio valdovo” apgaulinga  ramybė, o paties visatos Valdovo tikroji ramybė, kuri nugali visokias baimes.