Kas mus myli?

Posted by in apmąstymas

Menininkas kruopščiai drožia savo skulptūrą ir taip atiduoda dalį savęs. Tapytojas atidžiai parenka spalvas savo paveikslui, nes nori pristatyti realybę kitokią negu mato, tokią, kurios ilgisi. Rašytojas ieško tinkamo žodžio, kuris paaiškintų skaitytojui jo mintį.
Nesame pasaulio, nuodėmės, piktojo mylimi, nes jie tik išnaudoja, pažemina, pavergia.  Esame Dievo rūpestingai sukurti, kiekviename žingsnyje saugomi kaip akies lėlytė ir tobulai mylimi. Esame Dievo!