Kas yra svarbiausia mano gyvenime?

Posted by in apmąstymas

„Ar myli mane – klausia šiandien Jėzus – daugiau negu šitie“, daugiau negu kitus, šeimą, žmoną, vyrą, vaikus, draugus, savo gyvenimą, sveikatą, karjerą, pinigus…? „Jei Dievas pirmoje vietoje, visa kita – savo vietose‘ (šv. Augustinas). Tyloje atsisėdęs prie Viešpaties kojų, pažiūrėjęs į kreivus gyvenimo takus vos ne suabejojau, tačiau dėl ištikimos Išganytojo meilės, ryžiausi pasakyti „Tu viską žinai, Tu žinai, kad Tave MYLIU, VIEŠPATIE!“

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.