Evangelija

Posted by in apmąstymas

Evangelija, Geroji Naujiena, skelbia, jog Dievo Sūnus iš meilės mums, žmonėms, atpirko mus iš visų nuodėmių ir padarė Dievo vaikais. Kadangi kiekvienas yra skirtingas savaip išgyvena tą dovaną: iš savų silpnybių, nuodėmių yra išlaisvintas, ir kitokiam darbui pašauktas. Petras išsižadėjęs Jezaus turėjo išpažinti meilę Jam, kad taptų pirmuoju popiežiumi. Jonas, kuris buvo labai jaunas, turėjo nugalėti savo nepatirtį ir priimti Mariją, Dievo Motiną, pas save. „Dar daug kitų dalykų” žmonėse padarė Jėzus rašydamas dar vieną Evangeliją pagal jų gyvenimą.

Viešpatie, parašyk savo Evangeliją pagal mano gyvenimą!