Netikėtai tyra širdis

Posted by in apmąstymas

Sunku patikėti, kad Juozapas patyręs daug skausmo ir neteisybės iš brolių, kurie nekentė jo,  pardavė į nelaisvę, atskryrę nuo tėvo, išsaugojo tyrą širdį ir nenorėjo atsikeršyti broliams, atmokėti blogiu už nuoskriaudą, o net pravirko pamatęs juos praėjus daug metų. Kiek reikia atsargumo, nes net fiziškas būvimas arti Jėzaus automatiškai negarantuoja, kad širdis išliks tyra ir rami (vide Judas). Tačiau, nors silpnas visa viltimi įsikibęs Mesijo turiu geriausią garantiją, jog Jis apvalys mano širdį ir išsaugos ją sau.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.