Mesijas, vilties nešėjas

Posted by in apmąstymas

Izraelitai su neįprasta, nerauginta duona paliko nelaisvę Egipte ir pradėjo kelionę Viešpaties vilties vedami. Ir jiems pavyko – sudarė sandorą su Jahve ir atkeliavo į pažadėtą žemę. Panašiai, nebeturintys jėgų, laukia pagalbos; paklydusieji, ieško ženklo rodančio kelią namo; belaisviai tikisi pamatysią dar saulę virš tėvyškės žemės. Visiems Dievas siunčia Mesija, savo Pateptąjį, kuris nerėks, nešauks, nenulauš palūžusios žmogaus prigimties nei neužgesins vos vos gruzdančios gyvybės, bet teiks savo Varde paslėptą džiaugsmą, stiprybę, šventumą ir viltį.