Kaip nuo Rytų toli Vakarai

Posted by in apmąstymas

„Kaip nuo Rytų toli Vakarai, taip toli kaltes mūsų nusviedžia“. Kiek tai būtų kilometrų, tikrai nežinau, bet vieno esu tikras ir tuo džiaugiuosi, kad Viešpats kitaip žiūri į mane negu aš pats. Visada mato mano šviesus, gerus bruožus ir galimybę atsiversti, o kaltes nusvedžia toli, toli…

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.