Nebūk abejingas

Posted by in apmąstymas

Meilė nėra atskirta nuo realybės. Kadangi nutilėtas blogis lemia Dievo atmetimą, broliškas įspėjimas yra meilės žmogaus žmogui dėl Kristaus išreiška. Mylėti reiškia matyti, vertinti kito labo naudai
Melskimės vienas už kitą!

Apmąstymą parašė: br. Piotr Pliszka OFM Conv.