Dievo žodžio galia!

Posted by in apmąstymas

Kaip skaitome šiandien Evangelijoje, Jėzus savo pamokslais nugriauna abejingumo sienas žmonių širdyse, taip pat Simono Petro, kuris įleidžia Mesiją į savo valtį. To paties žodžio galia Kristus liepia žvejams po nesėkmingo darbo vėl mesti tinklus į vandenį ir taip įrodo, jog Dievo išmintis, planai ir jėga, skirtingai negu žmonių, nėra riboti. Su ta pačia stiprybe Dievas pašaukė netobulą, silpną ir nuodėmingą apaštalą darbui, kuris viršija jo gabumus.
Ar kartais Viešpats nesikreipia šiandien į mane?