Ar šeštadienį galima gerą ar blogą daryti?

Posted by in apmąstymas

Kažkada eidamas gatve išgirdau kalbantis du jaunus vyrus: „Nesikeik, vienuolis eina!“ Pagalvojau, ar galima keiktis, kai vienuolis negirdi, ar galiu ką nors blogą padaryti, jeigu niekas apie tai nesužinos, nepamatys, neišgirs? Atrodo, kad nieko tada neįžeisiu, nenuliūdinsiu, nenuvilsiu! Taigi būtų toks laikas, tokia vieta, tokios aplinkybės, kada nuodėmės nebūtų nuodėmėmis! Hmmm – čia logiškumo aklavietė! Šv. Paulius apaštalas moko mus: „Viskas man valia! Bet ne viskas naudinga!“ (1 Kor 6,12). Ne kiekvieną nuodėmę tiesogiai darau prieš žmogų, bet kiekviena nuodėme sužeidžiu Jėzų.