Ištikimas ir sumanus užvaizdas

Posted by in apmąstymas

Laikas tarp pirmojo Jėzaus ateijmo dėl atpirkimo ir antrojo – paskutinio pasaulio pabaigoje dėl teismo, tai tarnystės laikas. Kiekvienas yra pašauktas tarnauti kitiems nežvelgiant kokiam darbui, kokioms pareigoms yra skirtas.
Todėl svarbu, kad pirma atpažinčiau, ko Viešpats iš manęs laukia bei suprasčiau, kad gyvenimas ir visi tie iššūkiai yra Dievo duoti. Antra, turiu išugdyti savyje ištikimybės ir sumanumo dorybes, kad nesugadinčiau Kūrėjo planų bandydamas juos pataisyti, bet naudodamasis savo talentais ir jėgomis kuo geriau įvykdyčiau Dievo valią. Tuo pačiu reikia atsargumo, kad nenustočiau dirbti savo darbų, atleidžiai neieškočiau sau pateisinimų, o pašaukimą nepakeisčiau į malonumus, pramogas  ar net nuodėmes. Reikia kad vengčiau ir kito pavojaus – iš kitų reikalauti, kad padarytų 120% normos.
Jėzau, būk man kantrus ir gailestingas, duok man išminties ir noros širdies savo pašaukimą Tavo garbei įgyvendinti.