Apaštalas

Posted by in apmąstymas

Šv. Kirilias iš Antiochijos taip parašė: „Keliais žodžiais Jėzus apibudina apaštalų pasiuntimo esmę: siunčia juos kaip Tėvas išsiuntė Jį, jų darbas yra toks pat kaip Jo – šaukti nusidėjėlius atsiversti, gydyti sielos ir kūno ligomis sergančius, tarnaujant neieškoti savo valios, bet To, kuris juos išsiuntė, išgelbėti visą pasaulį pagal tai, kaip priima Kristaus mokymą”. Skelbimo žodžio paprastumas veda žmones išganymo ir amžinojo gyvenimo link. Kartu su tomis didžiausiomis dovanomis, kaip Dievas nepadovanotų mums viso kito, net paties savęs?