Nuolankumo pagarba

Posted by in apmąstymas

Taip jau būna mūsų, žmonių, gyvenime, jog norime, kad viskas būtų pagal mūsų planus ir niekas priešingai. Taip pat nenusileidžiame nei nepasiduodame kai matome, kad nesame teisingi, ar kitu mintis yra geresnė. Bet Jėzus šiandien tikslai praduria tą puikybės burbuliuką sakydamas: „Kiekvienas, kuris save aukština…”, nes toks elgesys neturi nieko bendro su nuolankumu, nusižeminimu, romumu, kuklumu. Tik dorybių siekimas veda į garbingą amžinųjų vestuvių puotoje vietą, netoli nuo Viešpaties.