Kvietimas išsiųstas

Posted by in apmąstymas

Dievas yra ne tik mano, visų žmonių, viso pasaulio bei visos visatos Kūrėjas. Viešpats ne tik nepamiršo savo kurinių – Jis rūpinasi kiekvienu žmogumi, kad jo laisvė jau dabar būtų apsaugota, kad būtų laimingas, moko jį tobulybės ir dorybių, o ateičiai ruošia nuostabią puotą. Galime pasakyti, kad Dievas daro viską dėl mūsų, pastoviai galvoja apie mus, gyvena meile mums. Kvietimas bendrauti su Juo jau senai išsiųstas ir gautas,  bet savo kasdieniniuose bėgimuose ir užsiėmimuose nuvertiname tą, kas yra tikra brangenybė, pasirinkdami irgi gėrį, bet mažesnį, kurio vis tiek neprarastume priėmę tą, ką duoda Viešpats.