Gyvenimas

Posted by in apmąstymas

Galiu išsirinkti gyvenimo kelią, kuris per gardžius, išrankius, dar neragautus patekalus veda link savimeilės ir egoizmo. Panašiai pasirinkdamas gyvenimą su svaigalais leidžiu, kad man vadovautų emocijos, kvailos fantazijos, nesuvaldomi jausmai, geismai, aistros. Taip pat nesu savimi, kai visi mano veiksmai yra nukreipti į materialinių gerybių siekimą ir apsaugą. Jėzaus pasiūlymas išlaisvinantis nuo ydų tai malda ir budėjimas. Malda tai širdies formavimas tartum molinio indelio lipdymas, o budėjimas tai Viešpaties laukimas tartum nulipdyto molinio indelio išdegimas ugnyje.