Atpažinti ženklus

Posted by in apmąstymas

Apie kiekvieną svarbų, neatsitiktinį, suplanuotą  įvykį yra pranešama ankščiau, kad jis neliktų nepastebėtas. Mūsų pasaulyje galioja priežasčių – pasėkmių taisyklė, kuri pasitvirtina išganymo istorijoje. Viešpats Dievas neįsiterpia į žmogaus gyvenimą ir nerodo jam savo galios beprasmiškai. Izraeliečiai neatsitiktinai išėjo iš Egipto ir neatsitiktinai keliavo per dykumą. Apreiškimas Marijai turėjo savo prasmę ir Jonas Krikštytojas nebergždžiai ragino atsiversti. Šis adventas irgi turi savo tikslą.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.