Kur slėpiasi kitas sūnus?

Posted by in apmąstymas

Suklydęs, ką nors nuskriaudęs, nusidėjęs turiu dvi galimybes: arba pasislėpsiu išsiteisinimuose, arba surasiu laisvę Viešpaties varde. Išganytojo Vardas reiškia „Dievas išgelbėja“. Tas Vardas yra paskelbtas tiems sūnums, kurie nusikalto, turėjo netikrų ketinimų, tačiau apsipeikėję eina iš paskos Jėzaus.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.