Tikroji Šviesa

Posted by in apmąstymas

Tikroji Šviesa

Kai žmogus įlipęs į kalnų viršūnę atpažįsta jų didingumą ir savo bejėgiškumą, taip ateinanti Tikroji Šviesa rodo savo galybę bei žmogaus nuodėmingumą ir trapumą. Kai sušalęs žmogus norėdamas susišildyti apsikloja pledu ir geria karštą arbatą, taip Tikroji Šviesa silpnam žmogui teikia gyvybę ir dienas daro linksmas. Kai tamsoje priožektoriumi žmogus apšviečia savo kelią, kad kojomis neužkliūtų, taip Tikroji Šviesa atėjo ir paskelbė Evangeliją – Gerąją Naujieną, kad žmogus drąsiai ir laisvai žygiuotų doru, laimingu keliu.

 

Foto: Mokrzan @