Pakaks

Posted by in apmąstymas

Ne keista, kad pas Jėzų  renkasi daug žmonių, nes Jis yra geras, gailestintingas ir rūpestingas Dievas. Nesvarbu kiek kreipiasi į Jį, kelintas esi eilėje – visada busi iš kart priimtas, išklausytas ir tiek laiko tau skirs, kiek tik reikia.
O užtenka vieno žodžio, nes tai tikras ramybės pranešėjas, nuo visų skausmų ir nusiminimų vaistas, iš nuodėmių laisvintojas, stiprybė darbuose ir apsauga pavojuje, maistas reikalingas gyvenimui. Užtenka vieno žodžio, nes pats Dievas yra tas Žodis, visas tame žodyje sutelpa bei tame Žodyje pats ateina ir duoda save. Pakanka Jo viesiems, o net lieka likučių.