Palaiminimas bergždžias?

Posted by in apmąstymas

Dievas nelaimina bet ką ir bet kokiam tikslui, bet tik tą, kas tarnaus, kas duos gėrį. Šiandien, pelenų trečiadienį, pirmame skaitinyje girdime žodžius, į kuriuos dažniausiai neatkreipiame demėsio: „pagailės – sugrąžins palaimą valgių ir gėrimų atnašoms“. Taigi Dievas suteikia savo palaimą, kad galėtume Jam aukoti atnašas. Galiu būti ramus, kad šią gavėnią Viešpats neparems mano įnorių ir įgeidžių, bet dosnai palaimins visą, kas Jam atneš garbę.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.