Muitininkai ir nusidėjėliai…

Posted by in apmąstymas

…rinkdavosi pas Jėzų, nes jų nesmerkė. Tikriausiai, pokalbiuose su Mesiju jie surasdavo ramybės, švelnumo, pakantumo, užuojautos ir gailestingumo. Per šiuos susitikimus pirmą kartą gyvenime buvo įvertos jų pastangos, o jie pasijautė mylimi. Ir dėl to taip daug jų nusprendė pakeisti savo gyvenimą.
Šiandieninė išvada: tikėkime į Dievą, pasitikėkime Viešpačiu, nes Jam esame svarbūs, be jokių išimčių, nežiūrint į mūsų praeitį.

Apmąstymą parašė br. Tomsz OFM Conv.