AŠ ESU!

Posted by in apmąstymas

Dieve, TU ESI, tu tikrai esi gyvas ir amžinas, todėl ir Tavo meilė yra amžina ir Tavo gailestingumas tobulas, o Tavo noras būti su savo kūrinija yra toks didelis, jog pasiryžai mirti už nusidėjėlius.

Be Tavęs, Dieve, manęs nėra, mano gyvenimas yra be spalvų, skonio, esmės, tikslo ir džiaugsmo. Kai Tavęs nėra, trūksta visko, o tuštybė apiima ir pripila širdį. Tada esu kaip laikrodžio rodyklė stengianti peršokti prie kitos sekundės, bet išsikrovusi baterija nebeduoda energijos.

Bet ir aš galiu būti jeigu tik liksiu su Tavimi, kai klausysiuosi Tavo mokymų, kai Tave įleisiu į savo gyvenimą bei ištikimai laukysiuosi sandoros su Tavimi pasitikėdamas visais Tavo pažadais. Tikrai būsiu, nes TU ESI!