Dievas nori tave patraukti

Posted by in apmąstymas

Šventoji Dvasia yra mums pažadėta, kad vestų ir pamokytų. Dievas nenori palikti mus tamsybėse, liūdesyje, nederlingame krašte. Atvirkščiai, Viešpats nori patraukti mus, kad būtume su Juo, pašaukia mus, kad Jį atrastume. Tuo pačiu reikalauja, kad klausytume Jo ir su pasitikėjimu priimtume Jo sprendimus liečiančius mūsų gyvenimą.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.