Džiaugtis susitikimu

Posted by in apmąstymas

Petras paskutinį sykį taip pasijautė, kai po nesėkmingo valksmo tinklai buvo tušti, tačiau nepažįstamo paragintas vėl užmėtė tinklus ir pagavo tiek žuvų, jog tinklai pradėjo trūkinėti. Šiandien Jėzus ateina pas Petrą, kuris yra nusiminęs ir pasidavęs, pas Petrą, kuris neviltyje sugrįžo į seną užsiėmimą ir pas nieko nepagavusį patyrusį žvejį. Ir šį sykį „Nepažįstamasis”, liepė mesti tinklus. Stebuklas kartojasi.

Svarbu, kad nusivylimo ir pagundos metu, tikėjimo naktį, nepamestume išrinkto išganymo kelio, bet ištvermingai žengtume toliau, nes tik tame kelyje, už sekančio vingio, laukia gyvas Jėzus, kuris neprimena klaidų ir svyravimų, bet ruošia puotą, kad galėtume švęsti drauge ir džiaugtis susitikimu.