Negalime apie tai tylėti…

Posted by in apmąstymas

…nes neįmanoma! Susitikimas su Gyvuoju Jėzumi padarė toki didelį įspūdį Apaštalams, jog tapo kitais žmonėmis. Bažnyčioje, tikinčiųjų bendruomenėje, nėra vietos baimei ar abejoinių – kiekvienas narys su jėga skelbia, ką pats yra patyręs.
O ką tu skelbi?

Apmąstymą parašė br. Tomsz OFM Conv.