Valgydamas Jėzaus Kūną ir gerdamas Jo Kraują

Posted by in apmąstymas

Valgydamas Jėzaus Kūną ir gerdamas Jo Kraują pasirenku gyvenimą vienybėje su Kristumi, kurį nuolankiai įleidžiu į savo širdį ir kurį atsargiai turiu nešioti, kad nuodėme Jo neužgaučiau.

Valgydamas Jėzaus Kūną ir gerdamas Jo Kraują, galiu džiaugtis išlaisvinimu nuo nuodėmių ir tikėtis apsaugos nuo naujų, nes mano širdis yra atiduota Viešpačiui – Jis visą ją užima.

Valgydamas Jėzaus Kūną ir gerdamas Jo Kraują priimu pasiuntinybę skelbti pasauliui Gerąją Naujieną apie Dievo ištikimą meilę.

Valgydamas Jėzaus Kūną ir gerdamas Jo Kraują, turiu garantuotą amžinąjį gyvenimą Dievo Karalystėje, nes Dievą priėmiau į savo kasdieninę karalystę.