Greiti ir …

Posted by in apmąstymas

Troada, viena diena Samotrakėje, Neapolyje ir pora dienų Pilipuose…Laikas labai trumpas ir reikia skubėti padaryti kuo daugiau gerumo. Kiekvienas sustojimas prie blogio, spėjimas, įsižeidumų nagrinėjimas, skundimasis, apkalba, šmeižtas… tai laiko ir gerumo praradimas, kuriuos galėjome pagalvoti, pasakyti ar padaryti.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.