Gelbėk mus nuo pikto

Posted by in apmąstymas

Kartais noriu pasitraukti, pabėgti ir pasislėpti kur nors labai labai toli.Tačiau Jėzus šiandien prašo Tėvą ne to, kad Jis mus išvaduotų iš pavojingų vietų, įvykių, akimirkų, bet kad duotų jėgos nugalėti blogį, kad saugotų mus nuo blogio. Taigi, Dievas neatima iš mūsų progos kovoti, bet duoda jėgų laimėti.

Apmąstymą parašė br. Petefonas OFM Conv.