Neįmanoma, kad būtų neįmanoma!

Posted by in apmąstymas

Tai neįmanoma, kad Dievui būtų kažkas neįmanoma, nes Jis viską gali. Tikėjimas saugoja mus ir veda link dangaus, pas Dievą. Tikėjimas taip pat jau dabar išgelbėja mus nuo mąstymo, jog įmanoma tik tai, kas yra įmanoma. Tikėjimas tai bendravimas su Tuo, kuriam lengva padaryti šitą, kas yra neįmanoma.