Dievas, kuris krykštauja

Posted by in apmąstymas

Elzbieta balsiai sušuko, nes buvo Šventosios Dvasios kupina. Marija giedojo šlovindama Dievą – Magnificat –  nes buvo pilna meilės Visagaliam Dievui. Tačiau pirmas, kuris džiaugsmingai šaukia yra … pats Viešpats Dievas! O dabar, įsivaizduok Dievą, kuris krykštauja su džiaugsmu matydamas tave.