Atsitiktinumas?

Posted by in apmąstymas

Marijos gimimas žemėje tai ne atsitiktinumas. Jos istorija tai ne aklas likimas, bet kruopščiai nuo amžių paruošti įvykiai. Viešpats Dievas sąmoningai  planuoja kiekvieno mūsų laimingą gyvenimą, o mes dėl savo puikybės, dėl to, jog esame įsižiūrėję į save patį, nesugebame patirti nei ramybės, nei Dievo malonės. Marija kartu su Juozapu moko mus, kad keliauti kartu su Viėšapčiu, tiesa, yra sunku, bet tik per nuolankumą ir pasitikėjimą galime pasiekti garbingą pabaiga.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.