Mokytojas ir mokinys

Posted by in apmąstymas

Geras ir išmintingas mokytojas savo mokiniui rodo svarbus dalykus ir moko juos daryti, o dėl blogių įspėja. Viską kuo dalinasi pats turėjo sužinoti, išmokti, patirti. Geras mokinys nesididžiuoja prieš savo mokytoją, bet su pasitikėjimu priima kiekvieną pamokymą, kol pats taps kaip mokytojas. Jėzus, vienintelis mūsų Mokytojas, irgi kantriai ir švelniai, kitą sykį konkrečiai ir griežtai, moko gyventi pagal Dievo valią, prasmingai ir pagal vertybes. Taip mes tampame kaip Dievas. Nebusime dievais, bet kaip Dievas mylėsime, atleisime, aukosimės…